Żubr nie taki straszny?
Ekologia.pl Środowisko Przyroda Żubr nie taki straszny?

Żubr nie taki straszny?

W związku z opisanymi przez nas w artykule „Żubr niemile widziany” kontrowersjami wokół budowy na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego poprosiliśmy o rozwianie wątpliwości na temat potencjalnych zagrożeń związanych z lokalizacją wybiegu prof. dr hab. Małgorzatę Krasińską. Poniżej publikujemy jej wypowiedź.

Żubry


Przed sprowadzaniem żubrów na wytypowany teren zazwyczaj sporządza się szczegółową ekspertyzę, która pozwala określić, czy na wybranym terenie istnieją warunki do hodowli żubrów w zagrodach. Zazwyczaj przed utworzeniem zagrody pokazowej lub hodowlanej dla żubrów na terenach, gdzie zwierzęta te są zupełnie nieznane prowadzi się akcję informacyjną dla mieszkańców terenów sąsiadujących z planowaną hodowlą. Taka akcja informacyjna jest na przykład prowadzona w ramach Projektu Żubr i projektu Life na terenach północno-wschodniej Polski (informacja dostępna na Stronie Internetowej Kraina Żubra), dotyczy ona spotkań z mieszkańcami, szkolenia nauczycieli biologii z miejscowych szkół, opracowania różnych materiałów informacyjnych. Gdy planowano utworzenie zagrody hodowlanej dla żubrów w Masywie Centralnym we Francji również poprzedzono tam szeroką akcją informacyjną. Mieszkańcy tego wyludniającego się regionu, o bardzo słabej gospodarce z radością przyjęli wiadomość o zamiarach utworzenia takiej hodowli. Słusznie spodziewali się ożywienia gospodarczego, budowy małych hotelików, małych restauracji i innych profitów związanych z napływem turystów. Tak rzeczywiście się stało.

Żubr to największy ssak europejski, piękny i majestatyczny, duma Polski. Jest symbolem ochrony przyrody, jednym z niewielu przykładów uratowania ginącego gatunku od zagłady.

Istnieje wiele pozycji literatury, folderów i książek popularyzujących historię i biologię tego gatunku Powstały też przyrodnicze opowieści o żubrze dla dzieci i młodzieży. Ostatnio Pan profesor Franciszek Kobryńczuk z Warszawy wyda z pomocą Białowieskiego Parku Narodowego zbiór urokliwych wierszy pt. „Rysowanie Żubra”, w którym w poetyckiej formie zawarta jest głęboka wiedza o historii i życiu tych niezwykłych zwierząt.

Większość materiałów popularno-naukowych o żubrze jest do kupienia w Muzeum Przyrodniczym Białowieskiego Parku Narodowego lub bibliotece Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży. Z częścią tych pozycji można się zapoznać między innymi na Stronie Internetowej Zakładu (www.zbs.bialowieża.pl).


Ekologia.pl: Czy obecność żubra w pobliżu siedzib ludzkich może negatywnie wpłynąć na zdrowie okolicznych mieszkańców?

MK: Nie ma żadnych związków obecności żubrów ze zdrowiem okolicznych mieszkańców.

Ekologia.pl: Czy żubry mają więcej pasożytów niż zwierzęta pospolicie występujące w lasach (lisy, dziki, sarny, jelenie)?

MK: Każde dziko żyjące zwierzę posiada pasożyty i żubry nie są tu żadnym szczególnym wyjątkiem w porównaniu do innych zwierząt.

Ekologia.pl: Czy wprowadzenie żubrów na teren chroniony (w tym przypadku chodzi o Gryżyński Park Krajobrazowy) może mieć jakikolwiek negatywny wpływ na środowisko?

MK: Wpływ żubrów na środowisko zależy od tego jaką przestrzeń do życia przeznaczono dla nich, Wpływ na środowisko może być zarówno pozytywny lub negatywny. Pozytywny będzie wtedy gdy zależy nam na utrzymaniu systemów łąkowych, a negatywny to ogryzanie kory i pędów drzew.

Ekologia.pl: W jakim stopniu fakt, że odtworzona populacja żubra jest efektem niejako chowu wsobnego, wpływa na biologię tych zwierząt?

MK: Mimo że żubry wywodzą się zaledwie od kilku osobników brak dowodów, aby wpłynęło to ujemnie na biologię tego gatunku.

Małgorzata Krasińska – Profesor Nauk Biologicznych, Doktor habilitowany Nauk Weterynaryjnych, pracownik Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, specjalista w zakresie ekologii, morfologii, etologii i chorób żubra oraz zarządzania populacjami tego gatunku.

Ekologia.pl (ET)
4.8/5 - (13 votes)
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Czasem mam wrażenie, że ludzie w tym kraju nerwowo reagują na wszystko – czy to jest dom dla ociemniałych, chorych na aids, szkoła specjalna, a nawet ten ostatni pochówek na Wawelu. Czy możliwe jest zrobienie tutaj czegoś bez wielkich protestów?

Niedługo będzie królem każdego parku,a był całkiem niedawno na skraju wyginięcia…