Środa 24.07.2019

Zwierzęta nie nadążają za zmianami klimatycznymi

Szybkość zmian klimatycznych przewyższa zdolność wielu zwierząt do adaptacji ‒ wynika z najnowszych badań. Zagrożone są szczególnie pospolite gatunki, powszechnie spotykane w przyrodzie, takie jak wróble, sroki czy jelenie.  Nasze pospolite wróble także zagrożone są zmianami klimatu, fot. shutterstockNasze pospolite wróble także zagrożone są zmianami klimatu, fot. shutterstock

W przypadku dzikiej fauny i flory najczęściej obserwowaną reakcją na zmiany klimatu jest zmiana w czasie zdarzeń biologicznych, takich jak hibernacja, reprodukcja lub migracja. Są to cechy fenologiczne. Nowe badanie opublikowane w Nature Communications, wykazało, że zwierzęta nie przystosowują się wystarczająco szybko, aby przetrwać w dłuższej perspektywie.
Na podstawie 10 090 badań naukowych autorzy raportu stwierdzili, że żadne zwierzę nie jest bezpieczne. Badanie skupiało się głównie na ptakach i obejmowało pospolite gatunki europejskie, takie jak sroka (Pica pica), bogatka (Parus major) i muchołówka europejska (Ficedula hypoleuca).

„Są to zwykłe ptaki, które wcześniej uważano za przystosowujące się do zmian klimatu, więc jest to dość niepokojące, że nawet one nie nadążają za postępującymi zmianami klimatu” ‒ powiedział współautor badania, dr Thomas Reed z University College Cork.

„Ptaki na półkuli północnej wykazują średnio adaptacyjne reakcje, chociaż te adaptacyjne odpowiedzi nie są wystarczające, aby populacje utrzymywały się w dłuższej perspektywie” ‒ mówi główna autorka Viktoriia Radchuk z Instytutu Leibniza ds. Zoo i Badań nad Dzikimi Zwierzętami.

Innymi słowy ‒ ptaki po prostu nie nadążają. Składają wcześniej jaja, dzięki czemu pisklęta wykluwają się wcześniej, kiedy pojawiają się owady, stanowiące główny pokarm ptasich nielotów. Jednak zdaniem naukowców nie robię tego wystarczająco szybko.

„Wyniki są alarmujące. Zwierzęta próbują przystosować się do zmieniającego się środowiska, ale nie mogą tego zrobić w wystarczającym tempie, aby zapewnić żywotność swojej populacji. Zmiany klimatyczne spowodowały już nieodwracalne szkody w naszej bioróżnorodności, o czym świadczą wyniki tego badania. Fakt, że gatunki mają trudności z dostosowaniem się do obecnego tempa zmian klimatycznych, oznacza, że musimy natychmiast podjąć działania, aby przynajmniej zatrzymać lub zmniejszyć tempo tych zmian” ‒ powiedziała Viktoriia Radchuk. „Niepokojące jest to, że w badaniu skupiliśmy się na gatunkach pospolitych, więc wnioski dotyczące rzadkich gatunków będą prawdopodobnie jeszcze bardziej pesymistyczne”.

Ptaki nie żyją w próżni ‒ polują i żerują. Ekosystem jest niezwykle złożoną i skomplikowaną strukturą, która obejmuje różnego rodzaju oddziaływania i sprzężenia. Dynamika ta jest niezwykle trudna do zbadania, zwłaszcza gdy klimat Ziemi zmienia się tak szybko.
Ekologia.pl (JS)

Bibliografia

  1. “https://www.wired.com/story/many-animals-arent-adapting-fast-enough-to-survive-climate-change/”; data dostępu: 2019-07-24
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy