Definicja pojęcia:

rozmnażanie

Rozmnażanie - (inaczej reprodukcja) to sposób tworzenia osobników potomnych. Jest to proces życiowy występujący u wszystkich organizmów. Rozmnażanie zapewnia ciągłość istnienia populacji. Rozmnażanie dzieli się na płciowe i bezpłciowe.

Rozmnażanie bezpłciowe – sposób rozmnażania, w którym nie zachodzi mejoza i syngamia, powstaje potomstwo genetycznie identyczne z osobnikiem rodzicielskim; linie osobników nazywa się klonami.

Do rozmnażania bezpłciowego zalicza się rozmnażanie przez podział komórki, rozmnażanie wegetatywne, partenogenezę, apomiksję (partenogenezę i apomiksję zalicza się czasem do rozmnażania płciowego).

Rozmnażanie przez podział komórki – komórka dzieli się na pół tworząc dwa mniejsze osobniki potomne. Taki sposób rozmnażania występuje u bakterii, sinic, glonów, grzybów i pierwotniaków.

Rozmnażanie wegetatywne – w jego wyniku  potomstwo powstaje z grupy komórek np. poprzez kłącza, rozłogi, bulwy, cebule, fragmentację plechy, rozmnóżki.

Rozmnażanie wegetatywne jest wykorzystywane w ogrodnictwie, sadownictwie  do rozmnażania odmian uprawnych gatunków roślin użytkowych. 

Bakteria pałeczka okrężnicy (Pixabay)Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy