Definicja pojęcia:

hibernacja

Hibernacja – stan fizjologiczny organizmu, charakteryzujący się spowolnieniem procesów życiowych w celu ograniczenia wydatkowania energii. Hibernacja to mechanizm przystosowawczy, będący strategią przetrwania w niekorzystnych warunkach środowiska – tutaj w warunkach niskiej temperatury otoczenia, przy jednoczesnym braku lub niedostatku pożywienia. Choć powszechnie kojarzy się ze snem zimowym niedźwiedzi, hibernacja dotyczy przede wszystkim niewielkich zwierząt o szybkim metabolizmie, który jest zbyt energochłonny w sytuacji niewystarczających zasobów pokarmowych. Organizmy zdolne do hibernowania nazywane są hibernatorami, zaś miejsce, w którym zapadają w hibernację to hibernakulum. Proces hibernacji jest w pełni kontrolowany fizjologicznie.

Hibernacja nie stanowi cechy charakterystycznej żadnej z grup systematycznych. Rozwinęła się niezależnie u przedstawicieli licznych gatunków, dlatego też jej zakres i stopień są różne. Hibernują ssaki, płazy, gady, owady, a nawet ptaki.

Czynnikiem zapoczątkowującym mechanizm hibernacji jest obniżenie się temperatury otoczenia. Temperatura zewnętrzna, poniżej której organizm zapada w hibernację, jest różna dla poszczególnych gatunków. Dopóki utrzymuje się powyżej danej wartości progowej, hibernacja nie zachodzi. Gdy spadnie poniżej tej wartości, w organizmie następuje stopniowe wyłączanie termoregulacji i obniżanie temperatury ciała. Przekroczenie temperatury progowej powoduje wybudzanie się hibernatora i powrót do typowej aktywności.


Gatunkiem powszechnie znanym z hibernowania jest niedźwiedź.unsplash-logoMarco SecchiLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy