Definicja pojęcia:

krypton

Krypton – jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Kr i liczbie atomowej 36. Należy do grupy helowcówgazów szlachetnych. Nazwa krypton pochodzi od greckiego słowa κρυπτός, co oznacza kryptos, czyli ukryty.
 1. Historia kryptonu
 2. Charakterystyka kryptonu
 3. Izotopy kryptonu
 4. Występowanie kryptonu
 5. Zastosowanie kryptonu

Historia kryptonu

Krypton został odkryty w Wielkiej Brytanii w 1898 r. przez szkockiego chemika Williama Ramsaya oraz  angielskiego chemika Morrisa Traversa. Pierwiastek ten został odkryty wraz z neonem i argonem, jako pozostałość po odparowaniu prawie wszystkich składników ciekłego powietrza. Wszystkie te trzy pierwiastki zostały odkryte w podobny sposób przez tych naukowców zaledwie w odstępie kilka tygodni. Przy czym na początku zidentyfikowano krypton, a w późniejszym czasie neon i argon. Za opisanie szeregu gazów szlachetnych, w tym kryptonu w 1904 roku William Ramsay otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

Charakterystyka kryptonu

Krypton jest jednym z produktów rozszczepienia uranu. Jest bezbarwnym i bezwonnym gazem szlachetnym. Helowiec ten charakteryzuje się kilkoma ostrymi liniami emisji czyli sygnaturami spektralnymi, z których najsilniejsze to zielony i żółty. Stały krypton jest biały i ma wspólną, charakterystyczną właściwość dla wszystkich gazów szlachetnych (z wyjątkiem helu) sześcienną strukturę krystaliczną.

Podobnie jak inne gazy szlachetne, krypton jest chemicznie wysoce niereaktywny (jedynie z rzadkimi wyjątkami). Ograniczona chemiczna reaktywność kryptonu w stanie utlenienia +2 jest podobna do reaktywności sąsiedniego bromu w stanie utlenienia +1. Do lat 60. XX wieku nie syntezowano żadnych związków gazu szlachetnego. W ekstremalnych warunkach krypton reaguje z fluorem, tworząc KrF2. Odkryto także związki kryptonu z atomami innymi niż fluor. Na przykład kryształy wodorku kryptonu Kr(H2)4 mogą powstawać pod ciśnieniem powyżej 5 GPa.
Podstawowe dane o kryptonie. Źródło: shutterstock

Izotopy kryptonu

Naturalnie występujący krypton w ziemskiej atmosferze składa się z pięciu stabilnych izotopów (80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr.) oraz izotopu 78Kr o tak długim okresie półtrwania (9,2*1021  lat), że można go uznać za stabilny. Ponadto znanych jest około trzydziestu niestabilnych izotopów i izomerów. Ślady izotopu 81Kr, czyli kosmogenicznego nuklidu wytwarzanego przez promień kosmiczny promieniowania 80Kr występują również w naturze. Izotop ten jest radioaktywny, a okres półtrwania wynosi 230 000 lat.

Krypton jest bardzo lotny i nie pozostaje w roztworze wód powierzchniowych, natomiast 81Kr jest używany do datowania wód podziemnych mających od 50 000 do 800 000 lat. Izotop 85Kr jest obojętnym i radioaktywnym gazem szlachetnym o okresie półtrwania wynoszącym 10,76 lat. Produkuje się go poprzez rozszczepienie z uranu i plutonu. Izotop ten uwalnia się podczas ponownego przetwarzania prętów paliwowych z reaktorów jądrowych.

Występowanie kryptonu

Istnieją doniesienia wskazujące na wysokie ilości kryptonu w kosmosie, lecz są one niepewne ze względu na to, że pomiary tej wartości jest pochodną aktywności ciał niebieskich, w tym wiatrów słonecznych. Na Ziemi jest on rzadki. Stężenie kryptonu w atmosferze wynosi około 1 ppm. Może być otrzymywany z ciekłego powietrza poprzez destylację frakcyjną.
Krypton po wzbudzeniu (w porównaniu do innych gazów szlachetnych). Źródło: shutterstock

Zastosowanie kryptonu

Krypton podobnie jak inne gazy szlachetne, wykorzystywany jest w oświetleniu i fotografii. Jego zastosowanie w fotografii obejmuje niektóre lampy fotograficzne, które wykorzystywane są do wykonywania szybkich zdjęć. Krypton łączy się z rtęcią aby tworzyć oświetlenie o jasnym zielonkawo-niebieskim kolorze, które jest wykorzystywane w znakach. Stosowany jest także w energooszczędnych świetlówkach, gdzie zmieszany jest z argonem. Co prawda zastosowanie to zmniejsza zużycie energii, ale także zmniejsza moc świetlną przy jednoczesnych podwyższonych kosztach w porównaniu do innych tego typu świetlówek. Na przykład koszt kryptonu jest około 100 razy większy niż koszt argonu.

Krypton wraz z ksenonem stosuje się również do napełniania lamp żarowych, co powoduje zmniejszenia parowania żarnika i umożliwia otrzymanie wyższych temperatur roboczych. A jaśniejsze światło daje więcej niebieskiego koloru niż tradycyjne żarówki. Efekt powodowany przez białe wyładowanie kryptonu jest czasami wykorzystywane jako efekt artystyczny w tzw. lampach neonowych. W obszarze czerwonej linii widmowej krypton wytwarza znacznie większą moc świetlną niż neon i dlatego czerwone lasery stosowane do laserowych pokazów świetlnych o dużej mocy są często laserami z wykorzystaniem kryptonu.

W dziedzinie badań nad energią syntezy jądrowej stosuje się laser, w którego skład wchodzi krypton. Laser ten ma wysoką wartość jednorodności wiązki, krótką długość fali, a wielkość pola może być zmieniana. Ponadto w eksperymentalnej fizyce cząstek elementarnych ciekły krypton służy do budowy quasi-jednorodnych kalorymetrów elektromagnetycznych.

Inne zastosowania kryptonu to:
 • uszczelnione zespoły iskierników w wzbudnikach zapłonu w niektórych starszych silnikach odrzutowych,
 • obrazowanie dróg oddechowych w rezonansie magnetycznym (MRI) poprzez umożliwienie radiologowi rozróżnienie powierzchni hydrofobowych od hydrofilowych,
 • ocena wentylacji w tomografii komputerowej (CT),
 • w medycynie nuklearnej do wentylacji/perfuzji skanowania,
 • jako gaz izolacyjny między szybami okiennymi,
 • jako paliwo w elektrycznym układzie napędowym przez SpaceX Starlink.
Krypton wykorzystuje się między innymi jako laser. Źródło: shutterstock

Bibliografia

 1. Bajc M., Neilly J.B., Miniati M., Schuemichen C., Meignan M., Jonson B. 2009. ; “EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy. ”; European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 36 (8): 1356–1370.;
 2. Challoner J. 2018. ; “Pierwiastki, czyli z czego zbudowany jest wszechświat. ”; Publicat, Poznań.;
 3. Chon D., Beck K.C., Simon B.A., Shikata H., Saba O.I., Hoffman E.A. 2007. ; “Effect of low-xenon and krypton supplementation on signal/noise of regional CT-based ventilation measurements.”; Journal of Applied Physiology 102 (4): 1535–1544.;
 4. Gavrilyuk Yu.M., Gangapshev A.M., Kazalov V.V., Kuzminov V.V., Panasenko, S. I.; Ratkevich, S. S. (4 March 2013); “Indications of 2ν2K capture in 78Kr. ”; Phys. Rev. C. 87 (3): 035501.;
 5. Kimothi S.K. 2002. ; “The uncertainty of measurements: physical and chemical metrology: impact and analysis. ”; American Society for Quality.;
 6. Linde D.R. (red.) 2000. ; “The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics, 81st edition. ”; CRC Press, Boca Raton.;
 7. Meija J., Coplen T.B., Berglund M.H., Brand W.A., Bièvre P.D., Groening M., Holden N.E., Irrgeher J., Loss R.D., Walczyk T., Prohaska T. 2016. ; “Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report). ”; Pure and Applied Chemistry 88: 265–291.;
 8. Pavlovskaya G.E., Cleveland Z.I., Stupic K.F., Basaraba R.J., Meersmann T. 2005. ; “Hyperpolarized krypton-83 as a contrast agent for magnetic resonance imaging. ”; Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102 (51): 18275–9. ;
 9. Sethian J., Friedman M.,Myers M. 2007.; “Krypton Fluoride Laser Development for Inertial Fusion Energy. ”; Plasma Physics Division, Naval Research Laboratory.;
 10. Shuen-Chen H., Lein R.D., Morgan D.A. 2005. ; “Noble Gases. ”; Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. ;
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź