Definicja pojęcia:

leki

Leki, produkty leczniczepierwiastki, związki chemiczne lub mieszanina związków pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, wykorzystywane w profilaktyce, leczeniu oraz diagnostyce chorób zwierząt i człowieka.

Definicja i sytuacja prawna w Polsce

Zgodnie z tekstem ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Prawo farmaceutyczne) „produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.”

Każdy produkt leczniczy przed wprowadzeniem na rynek farmaceutyczny podlega eksperymentalnym badaniom klinicznym. Pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu wydawane jest przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a następnie podpisywane przez Ministra Zdrowia. Kontrolę nad procesem wytwarzania i obrotem produktów leczniczych sprawuje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna.

Badaniem mechanizmów działania leków oraz skutków ich oddziaływania na organizm zajmuje się nauka zwana farmakologią. Przygotowywanie leków, ich produkcja i analiza jest domeną farmacji.


Produkty lecznicze. Fot. pixabay.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy