Definicja pojęcia:

zanieczyszczenie

Zanieczyszczenie - składniki niepożądane, np. spaliny w powietrzu, metale ciężkie w glebie itp. w określonej substancji środowiska naturalnego; zakłócają równowagę biologiczną, wywołaną niekorzystnymi zmianami fizycznymi i chemicznymi właściwościami powietrza, wody, gleby i organizmów żywych. Przez zanieczyszczenie rozumie się emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia człowieka lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź