Definicja pojęcia:

związek chemiczny

Związek chemiczny - jednorodna substancja, składającą się z co najmniej dwóch różnych pierwiastków, powstałą na skutek reakcji chemicznej. W związku chemicznym pierwiastki łączą się ze sobą za pomocą różnych wiązań, a powstałe cząsteczki można zapisać za pomocą wzorów sumarycznych bądź strukturalnych. Każdy związek ma inne właściwości, charakteryzuje się własną temperaturą wrzenia i topnienia, masą molową, przewodnictwem cieplnym ale także barwą czy zapachem. Związki chemiczne można podzielić na podgrupy ze względu na wiele różnych kryteriów. Podział może być ze względu na liczbę atomów w cząsteczce, dominujące wiązania czy kwasowość. Kolejnymi przykładami jest podział ze względu na skłonność do przyjmowania lub oddawania elektronów oraz ze względu na zachowanie w reakcjach redoks. Najbardziej podstawowy podział wynika jednak z prawa stałości składu i dzieli związki chemiczne na bertolidy i daltonidy.

Powstawanie związków chemicznych

Reakcje chemiczne mogą być proste lub złożone. Te pierwsze polegają na powstaniu lub zerwaniu jednego wiązania chemicznego natomiast w naturze występują one bardzo rzadko. Zdecydowanie częściej mamy do czynienia z reakcjami złożonymi. Reakcją prostą będzie na przykład rozpad cząsteczek chloru (Cl2) pod wypływem promieniowania ultrafioletowego. W czasie reakcji złożonych zachodzi jednocześnie do rozpadu niektórych wiązań oraz do powstawania innych. Wśród reakcji złożonych możemy wyróżnić między innymi reakcje następcze, równoległe, odwracalne, sprzężone oraz łańcuchowe.
Chlorek sodu - sól kuchenna. Źródło Flickr.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy