Definicja pojęcia:

widzenie

Widzenie - zdolność odbierania bodźców świetlnych przez organizm za pośrednictwem narządu wzroku, w skład którego wchodzi oko, nerw wzrokowy i aparat pomocniczy. Gałka oczna położona jest w zagłębieniu czaszki (w tzw. oczodole) i spoczywa na poduszce tłuszczowej. Obraca się pod wpływem mięśni zewnętrzych oka. Przezroczysta, częściowo płynna zawartość gałki ocznej otoczona jest trzema błonami. Zewnętrzną błonę stanowi twardówka (tworzą ją zbite włókna tkanki łącznej), której przednią część stanowi rogówka przepuszczająca do wnętrza oka promienie świetlne. Warstwą środkową jest naczyniówka, a jej przednią część stanowi zrąb tęczówki. Tęczówka reguluje ilość światła wpadającego do wnętrza oka przez okrągły otwór zwany źrenicą. Błona wewnętrzna oka złożona jest z dwóch warstw: nabłonka i światłoczułej siatkówki. Soczewka jest zawieszona na obwódce rzęskowej i dzieli przestrzeń wewnętrzną gałki ocznej na dwie części, tj. komorę oka przednią i tylną. Obie komory wypełnia ciecz wodnista; jej tylną część wypełnia ciało szkliste (98% wody).Wiązka światła, pochodząca od przedmiotów świata zewnętrznego, po załamaniu się na układzie optycznym oka (soczewce), tworzy obraz na siatkówce. Pobudzone światłem receptory siatkówki wysyłają impuls elektryczny do ośrodka wzroku w mózgu, gdzie następuje ich przetworzenie w psychiczny obraz. Nastawienie układu soczewkowego oka na odpowiednią odległość oglądanego przedmiotu (przy zachowaniu jego ostrości) nosi nazwę akomodacji. Akomodacja w oku odbywa się przez zmianę krzywizny przedniej powierzchni soczewki. Zmianę krzywizny powoduje siła napinająca torebkę soczewki pod wpływem skurczu mięśni rzęskowych. Oko cechuje się dużym zakresem akomodacji, wynoszącym w młodości 14 dioptrii. Zakres akomodacji jest to przedział zmian zdolności załamania światła przez soczewkę (mierzoną w dioptriach) przy przejściu od nastawienia na ostrość obrazu oddalonego do nastawienia na przedmiot maksymalnie bliski.w-03Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy