Liściołaz żółty (Phyllobates terribilis)

Nazywany/a też: liściołaz straszliwy, liściołaz złocisty

By Marcel Burkhard - http://www.tierlexikon.ch/ (Marcel Burkhard - http://www.tierlexikon.ch/) [CC BY-SA 2.0 de], via Wikimedia Commons
Liściołaz żółty jest płazem należącym do rodziny drzewołazowate. Jego głowa jest szeroka. Pysk zaokrąglony. Oczy są ciemne i wypukłe Jego ciało jest intensywnie, jaskrawo, zwykle żółto, zielono, pomarańczowo ubarwione. U niektórych końce kończyn są ciemno ubarwione. Samice są większe od samców.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Liściołaz żółty jest endemitem Kolumbii. Zamieszkuje niewielki obszar znajdujący się w kolumbijskiej prowincji Cauca między wybrzeżem Oceanu Spokojnego, a Andami. Znane populacje zamieszkują jedynie zlewisko rzek Rio Saija, Rio Naya i Boca Yurumangui.
Czy wiesz, że...Liściołaz żółty jest najbardziej trującym płazem na świecie. Źródłem toksynystawonogi, którymi się żywi. Jego toksyny są wykorzystywane przez Indian do zatruwania strzał używanych do polowań.

Środowisko i tryb życia

Liściołaz żółty zamieszkuje nizinne lasy deszczowe do wysokości około 400 m n.p.m. Ich siedlisko charakteryzuje się wysoką wilgotnością i dużymi opadami deszczu. Przebywają głównie na dnie lasu, do rozrodu wymagają obecności w środowisku niewielkich zbiorników wodnych. Prowadzi lądowy, dzienny tryb życia. Jest zwierzęciem spotykanym zwykle pojedynczo. Liściołaz żółty ma status zagrożenia wysokiego ryzyka wymarcia (kategoria EN na liście IUCN). Wpisany jest do konwencji CITES (załącznik II). Głównym zagrożeniem dla liściołaza żółtego jest utrata siedlisk spowodowana wylesianiem. Płaz jest spotykany w hodowlach amatorskich.

Rozmnażanie

Liściołaz żółty przystępuje do rozrodu w porze deszczowej. Zapłodnienie jest zewnętrzne. Samica składa do 20 jaja na ściółkę lub pod kamieniami. Następnie samiec zapładnia jaja. Samiec opiekuje się jajami. W końcowej fazie rozwoju samiec przenosi na grzbiecie larwy do zbiornika z wodą, gdzie nastąpi ich przeobrażenie. Rozwój trwa 60-80 dni. Liściołaz żółty osiąga dojrzałość między 12 a 18 miesiącem życia. Żyje 5-10 lat.

Pokarm

Liściołaz żółty żywi się bezkręgowcami (owadami i ich larwami). Pokarm chwyta za pomocą długiego, lepkiego języka. Kijanki żywią się larwami owadów i glonami.
Liściołaz żółty By Marcel Burkhard - http://www.tierlexikon.ch/ (Marcel Burkhard - http://www.tierlexikon.ch/) [CC BY-SA 2.0 de], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Liściołaz żółty
Liściołaz żółty

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź