Nieparzystokopytne (Perissodactyla)

Nieparzystokopytne (Perissodactyla)  to rząd ssaków, zamieszkujących wyłącznie lądy. Występują na obszarze Ameryki, Afryki, Azji a także Europy i Australii.

Nieparzystokopytne to zwierzęta roślinożerne. Mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu, słuchu i wzroku (oprócz nosorożców). Palce kończyn mają zakończone kopytami. Liczba palców jest charakterystyczna dla danej rodziny.

Wskutek działalności człowieka niektóre gatunki nieparzystokopytnych są zagrożone wyginięciem. 13 gatunków jest wpisanych do Czerwonej Księgi, natomiast wszystkie objęte są przepisami Konwencji Waszyngtońskiej.
Indeks nazw polskich - rząd Nieparzystokopytne
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź