Definicja pojęcia:

chromosom

Chromosom ‒ to struktura wewnątrzkomórkowa będąca nośnikiem informacji genetycznej. U organizmów prokariotycznych chromosomem jest pojedyncza, kolista cząsteczka DNA, u organizmów eukariotycznych liniowa cząsteczka DNA zlokalizowana w jądrze komórkowym. Chromosom zbudowany jest z DNA, białek histonowych i białek niehistonowych.

Nazwa pochodzi z greki, gdzie χρῶμα (chroma, kolor) i σῶμα (soma, ciało). Pierwszy raz terminu tego użył Heinrich Wilhelm Waldeyer w roku 1888.

W jądrze komórkowym nić można wyróżnić następujące stopnie upakowania DNA:
  1. Podwójna helisa DNA o szerokości 2 nm.
  2. Nukleosom o szerokości 11 nm to kompleks nici DNA o długości 146 par zasad nawinięta na 8 histonów. Połączenie histonów z DNA zapewniają odmienne ładunki elektryczne: dodatni histonów – dzięki dużej liczbie aminokwasów z zasadowymi łańcuchami bocznymi, ujemny DNA dzięki obecności grup fosforanowych. Prawie wszystkie organizmy eukariotyczne posiadają nukleosomy, wyjątkiem jest specyficzna grupa, której nadaje się różną rangę systematyczną i zalicza do różnych królestw: bruzdnice (Dinophyta, Dinozaoa, Dinophyceae).
  3. Solenoid o szerokości 30 nm.
  4. Domeny szerokości ok. 300 nm.
  5. Grona pierwszego i drugiego rzędu szerokości ok. 700 nm.
  6. Chromosomy o szerokości ok. 1400 nm.Sposób upakowania materiału genetycznego w komórce: podwójna helisa DNA, nukleosomy, solenoidy, domeny, struktury I i II rzędu, chromosomy (Pixabay).Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy