Definicja pojęcia:

poziom troficzny

Poziom troficzny (pokarmowy) - zespół osobników różnych gatunków, który pełni podobną funkcję w procesie przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie.

Przepływ energii i obieg materii w ekosystemach

Krążenie materii pomiędzy organizmami żywymi a ich nieożywionym (abiotycznym) środowiskiem zachodzi w cyklach biogeochemicznych pierwiastków niezbędnych do życia oraz w cyklu hydrologicznym wody.

Przepływ energii przez ekosystem, w odróżnieniu od obiegu materii, nie jest cykliczny, gdyż w każdym procesie energetycznym część energii ulega rozproszeniu w postaci ciepła. Do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu niezbędny jest zatem stały dopływ energii słonecznej.

Łańcuchy pokarmowe i poziomy troficzne

Krążenie materii oraz przepływ energii w ekosystemie odbywa się wzdłuż łańcuchów troficznych (łańcuchów pokarmowych), czyli grup organizmów powiązanych zależnościami pokarmowymi. Organizmy reprezentujące dane ogniwo łańcucha pokarmowego stanowią pożywienie dla organizmów zajmujących ogniwo następne.


Łańcuch pokarmowy ekosystemu jeziornego. źródło: WikipediaLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy