Żaba wodna (Rana esculenta)

Nazywany/a też: klepton

  1. Wygląd
  2. Występowanie
  3. Środowisko i tryb życia
  4. Rozmnażanie
  5. Pokarm
  6. Systematyka
  7. Galeria zdjęć
Najpospolitsza krajowa żaba zielona, spotykana nad wszelkimi zbiornikami wodnymi. Okazuje się jednak, że nie jest „czystym” gatunkiem ale naturalną  hybrydą międzygatunkową, co udowodnił polski naukowiec.

Wygląd

Żaba wodna to średniej wielkości, smukła żaba silnie związana z wodą. Podobna do pozostałych gatunków z grupy  „żab zielonych”, przeważnie jest zielona z licznymi, czarnymi, okrągłymi plamami na grzbiecie i po bokach ciała. Wzdłuż grzbietu biegnie jaśniejsza pręga, spód ciała jaśniejszy przeważnie biały z ciemniejszymi plamkami. Niekiedy spotykane są osobniki bez ciemnych plam na grzbiecie, znacznie rzadziej takie o ubarwieniu żółtym, niebieskim lub brunatnym. Samce są nieznacznie mniejsze od samic.Co ciekawe żaba wodna jest naturalną hybrydą, powstałą z krzyżowania pozostałych gatunków żab wodnych (czyli żaby śmieszki z żaba jeziorową). Proces ten zachodzi od kilku milionów lat, a na wielu terenach żaba ta jest znacznie liczniejsza niż formy wyjściowe.

Występowanie

Żaba wodna zamieszkuje całą środkową oraz cześć zachodniej Europy, na północ sięgając do środkowej Szwecji a na południu do północnej części Bułgarii oraz do Włoch.

Czy wiesz, że...
  • Światowym autorytetem w dziedzinie żab zielonych jest polski naukowiec: prof. Leszek Berger. To właśnie on odkrył i udowodnił, że gatunek ten jest naturalną hybrydą, dokonał ponadto wiele odkryć związanych z genetyką żab.
  • Czyste populacje żab wodnych, rozmnażające się bez udziału gatunków wyjściowych spotykane są południowej Szwecji, Danii oraz w północnych Niemczech (w tym na wyspie Uznam)

Środowisko i tryb życia

Żaba wodna zamieszkuje wszelkie wody stojące i wolnopłynące, najczęściej spotykana nad brzegami oraz w płytkim, przybrzeżnym pasie wód porośniętym roślinnością wodną i nadbrzeżna. Z uwagi na dużą odporność na zanieczyszczenia wody, może występować nawet w niewielkich, silnie zanieczyszczonych stawach. Preferuje jednak płytkie jeziora o różnej wielkości a także starorzecza, rozlewiska. Jest aktywna w ciągu dnia, zimuje na dnie większych zbiorników wodnych.

Rozmnażanie

Gody żaby wodnej mają miejsce przeważnie w maju, samce nawołują partnerki charakterystycznym skrzeczeniem. Najczęściej łączy się z gatunkami wyjściowymi (czyli żabą śmieszką lub jeziorową), samica składa od 2 000 do prawie 10 000 jaj, które tworzą nieregularne, kuliste kłęby. Kijanki rosną najczęściej do długości 10 cm (chociaż spotyka się niekiedy osobniki nawet 15 cm)  a  świeżo przeobrażone żabki maja zaledwie 2,5-3 cm. Niekiedy dochodzi do kojarzenia w obrębie gatunku (tzn. żaby wodnej) jednak zarodki będące owocem takiego związku najczęściej obumierają. Istnieją jednak cale populacje tych żab rozmnażające się bez udziału gatunków wyjściowych, a ich potomstwo jest płodne i żywotne. Jednak w takim wypadku funkcję wyjściowych gatunków pełnią osobniki mające kilka zespołów chromosomów (diploidalne lub triploidalne)

Pokarm

Pożywienie żaby wodnej stanowią wszelkie stawonogi (głównie owady i pajęczaki) a także ślimaki oraz dżdżownice. Dietę ta jest uzupełniana o małe kręgowce w tym niewielkie ryby, traszki, żaby (także własnego gatunku), jaszczurki a nawet drobne ssaki (np. ryjówki).


Żaba wodna, Rana esculenta, Edible Frog Fot. Michał Kaczorowski

Galeria zdjęć

Żaba wodna, Rana esculenta, Edible Frog
Żaba wodna

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzina:Żabowate
Rodzaj:Pelophylax
Gatunek:Żaba wodna
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy