Definicja pojęcia:

pasożyt

Pasożytorganizm roślinny lub zwierzęcy żyjący i rozwijający się na innym organizmie (żywicielu) lub wewnątrz jego ciała.

Pasożytnictwo jest rodzajem wzajemnego oddziaływania między osobnikami różnych gatunków, z których jeden (pasożyt) odnosi korzyści kosztem drugiego (żywiciela). Wiele pasożytów nie wywołuje u żywiciela żadnych objawów chorobowych, niektóre gatunki (patogeny) powodują różne choroby, a niekiedy mogą doprowadzić do śmierci żywiciela.

Oddziaływanie pasożyta z żywicielem ma charakter symbiozy antagonistycznej i podlega nieustannej koewolucji – pasożyt nieustannie zwiększa swoje przystosowania umożliwiające mu przeżycie na powierzchni lub wewnątrz ciała żywiciela, a żywiciel wykształca różne strategie obronne w celu uniemożliwienia inwazji pasożytowi.

Pasożyty wśród organizmów żywych

Pasożytami są organizmy z wielu różnych grup systematycznych:
Bakteriofag – wirus atakujący bakterie. Źródło: WikipediaPrzystosowania do pasożytnictwa

Pasożyty zewnętrzne (ektopasożyty) żyją na powierzchni ciała żywiciela i odżywiają się jego płynami ustrojowymi (kleszcze, pchły, komary, pijawki) lub wytworami naskórka, np. piórami (wszoły). Organizmy te posiadają narządy umożliwiające utrzymywanie się na powierzchni ciała żywiciela (przylgi, haki, pazurki) i pobieranie płynów ustrojowych (ssawki, kłujki, sztyleciki); ich ślina zawiera enzymy przeciwdziałające krzepnięciu pobieranych substancji (np. hirudyna zapobiegająca krzepnięciu krwi i histamina rozszerzająca naczynia krwionośne u pijawek).

Pasożyty wewnętrzne (endopasożyty) zamieszkują wnętrze ciała żywiciela (np. zarodziec malarii) lub jego przewód pokarmowy (np. tasiemce). Są to organizmy cechujące się bardzo uproszczoną budową ciała, zredukowanym przewodem pokarmowym, brakiem odnóży i niektórych narządów zmysłów. Posiadają narządy czepne w postaci brodawek wargowych (glista ludzka), bruzd przyssawkowych (tasiemiec bruzdogłowiec), przyssawek (tasiemce uzbrojone i nieuzbrojone, przywry) lub kurczliwego ryjka opatrzonego hakami (tasiemiec uzbrojony). Pasożyty bytujące w przewodzie pokarmowym wykazują odporność na działanie enzymów trawiennych żywiciela. Pasożyty krwi (np. świdrowce) wytwarzają antygeny powierzchniowe odporne na działanie układu immunologicznego żywiciela.

Związek pasożyta z żywicielem

Pasożyty, ze względu na stopień zależności od żywiciela, można podzielić na:
 • pasożyty względne (fakultatywne, przygodne) – organizmy prowadzące pasożytniczy tryb życia tylko w pewnym okresie swego rozwoju; nie są uzależnione od swego żywiciela i mogą występować jako formy wolnożyjące. Do pasożytów względnych należą m.in. kleszcze, komary, saprofityczne grzyby będące równocześnie pasożytami roślin, nicienie (np. węgorek jelitowy).
 • pasożyty bezwzględne (obligatoryjne, bezwarunkowe) - organizmy prowadzące pasożytniczy tryb życia podczas całego okresu rozwojowego lub w większej jego części; są całkowicie uzależnione od swego żywiciela. Do pasożytów bezwzględnych należą m.in. wirusy, grzyby (mączniaki prawdziwe, rdze), bezkręgowce (tasiemce, glista ludzka, tęgoryjec dwunastnicy).Komar, pasożyt zewnętrzny. Fot. pixabay.comW zależności od czasu trwania związku pasożyta z żywicielem wyróżnia się:


 • pasożyty stałe – związane z żywicielem przez cały okres rozwoju, np. kanianka;
 • pasożyty czasowe (okresowe) – mające styczność z żywicielem najczęściej podczas pobierania pokarmu, np. pijawki, komary, gzy.

W zależności od ilości żywicieli wyróżnia się:
 • pasożyty monokseniczne – związane z jednym gatunkiem żywiciela, np. tasiemiec nieuzbrojony, owsik ludzki;
 • pasożyty oligokseniczne – związane z kilkoma gatunkami żywicieli, np. przywra żylna;
 • pasożyty polikseniczne – związane z wieloma gatunkami żywicieli, np. włosień kręty.

W zależności od stadium rozwojowego prowadzącego pasożytniczy tryb życia, wyróżnia się:
 • pasożyty larwalne – prowadzące pasożytniczy tryb życia w stadium larwalnym, wolnożyjące jako formy dorosłe, np. struńce, nitnikowce;
 • pasożyty imaginalne - prowadzące pasożytniczy tryb życia jako formy dorosłe, wolnożyjące w stadium larwalnym, np. tęgoryjec dwunastnicy;
 • Istnieją organizmy pasożytujące na innych pasożytach (hiperpasożyty) oraz pasożytnicze larwy żywiące się larwami tego samego gatunku z kolejnych lęgów (superpasożyty).Zarodziec pasmowy – pasożytniczy pierwotniak wywołujący malarię. Źródło: WikimediaStrategie zbliżone do pasożytnictwa


Organizmy żywe wykształcają różne strategie rozrodcze i wykorzystują różne sposoby zdobywania pożywienia, które zbliżone są do pasożytnictwa. Można wyróżnić:
 • pasożyty lęgowe – ptaki składające jaja do gniazd innych gatunków ptaków; jaja pasożytów lęgowych zbliżone są wielkością i barwą do jaj gospodarza; pisklęta charakteryzują się szybszym tempem rozwoju niż pisklęta przybranych rodziców;
 • pasożyty płciowe – u ryb z rodziny matronicowatych, samica jest nosicielką pasożytniczego samca o dużo mniejszych rozmiarach i wielu zredukowanych narządach (prócz układu oddechowego i rozrodczego);
 • parazytoidy – owady pasożytujące na innych owadach, co zwykle prowadzi do śmierci żywiciela; np. gąsieniczniki składające jaja do wnętrza ciała gąsienicy motyla, która ginie po opuszczeniu jej ciała przez pasożyty;
 • kleptopasożyty (pasożyty pracy) – pasożytują na pożywieniu zebranym lub upolowanym przez osobniki innych gatunków, np. hieny zabierające zdobycz likaonom, fregaty i wydrzyki odbierające ryby mewom i rybitwom;
 • pasożyty społeczne – występują u gatunków owadów społecznych żyjących wspólnie w jednym gnieździe, jeden gatunek (pasożyt) wykorzystuje działalność drugiego gatunku (żywiciela), poprzez korzystanie ze zgromadzonych przez niego zasobów pokarmowych.
Pasożytnictwo lęgowe – pisklę kukułki w gnieździe trzcinniczka. Źródło: Wikimedia.org


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy