Definicja pojęcia:

serce

Serce - narząd mięśniowy wchodzący w skład układu krwionośnego kręgowców, wymuszający obieg krwi w organizmie. Serce człowieka składa się z dwóch przedsionków (odzielonych od siebie przegrodą międzyprzedsionkową) i z dwóch komór (oddzielonych od siebie przegrodą międzykomorową). Przedsionki łączą się z komorą ujściem przedsionkowo-komorowym, do którego za pośrednictwem pierścieni włóknistych są przymocowane zastawki. Z komory lewej wychodzi tętnica główna (o średnicy ok. 28 mm), u której ujścia znajdują się zastawki aorty. Jej odgałęzienia zaopatrują w krew narządy całego ciała. W prawej komorze ma ujście pień płucny, oddzielony od komory zastawką złożoną z trzech płatków półksiężycowych. Z przedsionka lewego uchodzą cztery żyły płucne, a z przedsionka prawego - żyła główna (górna i dolna) oraz ujście zatoki wieńcowej serca.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy