Piątek 04.05.2018Autor: Jerzy Wysokiński

Płomykówka zwyczajna – opis, występowanie i zdjęcia. Ptak płomykówka zwyczajna ciekawostki

Płomykówka zwyczajna zamieszkuje ogromny obszar ciągnący się od Europy, przez Azję południową, Afrykę, Australię oraz obie Ameryki – od północy USA (w Kanadzie nie występuje) po Brazylię. W Europie zasiedla głównie zachodnią część kontynentu. Można ją spotkać w całej Polsce, za wyjątkiem wysokich gór. Niestety w  niektórych rejonach kraju płomykówka zwyczajna to rzadkość. A wszystko to, z winy człowieka....Płomykówka zwyczajna (Tyto alba), fot. Bill Bouton (San Luis Obispo, CA, USA)/ Wiklipedia CCPłomykówka zwyczajna (Tyto alba), fot. Bill Bouton (San Luis Obispo, CA, USA)/ Wiklipedia CC

Początkowo płomykówka upodobała sobie rejony skaliste, ale obecnie w Europie ptaki te zaczęły wkradać się do miast i osiedli, które sąsiadują z polami i łąkami, będącymi ich terenami łowieckimi. Dlatego płomykówkę zwyczajna można coraz częściej spotkać m. in. w kościelnych wieżach, opuszczonych budynkach czy w otworach bloków mieszkalnych, a coraz rzadziej w zwykłych dziuplach.
Gniazda płomykówki można także spotkać w gołębnikach. W takich przypadkach gołębie początkowo bardzo się niepokoją, ale wkrótce przyzwyczajają się do obecności sów. Wprawdzie sowy mogą zjadać młode pisklęta gospodarzy, ale zdarza się to bardzo rzadko.

Płomykówka zwyczajna prowadzi w zasadzie osiadły tryb życia i nie prowadzi sezonowych wędrówek. Jedynie młode osobniki odbywają niewielkie wędrówki, w poszukiwaniu nowych terenów do zasiedlenia.

Jak wygląda płomykówka zwyczajna? Jeżeli chodzi o wielkość, to można ją porównać do gołębia – ma 33-35 cm długości. Samica jest większa od samca. Jej stosunkowo duża głowa i szerokie skrzydła (pojedyncze skrzydło mierzy 28-30 cm, a oba osiągają rozpiętość 80-95 cm) sprawiają wrażenie większych niż są istotnie. Oczy mają barwę czarną. Najbardziej charakterystycznym elementem wyglądu jest „szlara” w kształcie serca, którą tworzą pióra w części twarzowej. Jest ona biała, niekiedy z żółtymi lub pomarańczowymi plamkami. Spód ciała ma barwę gliniastożółtą, a grzbiet niebieskawo-szaro-rudy. Ptak ma stosunkowo długie nogi. Palce ich są pokryte szczecinkami. Ptaki nigdy nie latają w ciągu dnia, chyba że wyjątkowo w czasie karmienia piskląt. Nie opuszczają kryjówek również podczas pogody deszczowej i wietrznej, co spowodowane jest ich delikatnym upierzeniem. Zajmowane lokum opuszczają zwykle po zachodzie słońca. Głos płomykówki brzmi, jak chrapliwe „chrrii”. Żywi się najczęściej drobnymi ssakami. Często zdobyczą jest nornik zwyczajny, mysz domowa i ryjówka aksamitna. Nadto zjada drobne ptaki (najczęściej wróble), płazy oraz nietoperze. Skład pokarmu sów można łatwo zbadać, analizując ich wypluwki, zawierające niestrawione części ofiar.
Pisklęta płomykówki. By chdwckvnstrsslhm [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Liczebność populacji płomykówki zwyczajnej w Polsce jest obecnie szacowana na około 3 tys. par. Obserwacje zrobione w kościołach na Mazowszu wskazują, że w ciągu 10 lat (1990-2000) w tych miejscach ich liczebność spadła o około 40 proc. Spadek liczebności płomykówki zwyczajnej odnotowuje się również innych krajach europejskich.
Płomykówki osiągają dojrzałość płciową w drugim roku życia. Z reguły w lutym płomykówki poszukują miejsca na założenie gniazda. Do lęgu zwykle przystępują w kwietniu lub na początku maja. Samica składa od 4 do 8 białych jaj. Są one składane zwykle w odstępach dwudniowych. Liczba lęgów i wielkości zniesienia zależna jest od obfitości pokarmu: w latach obfitujących w drobne gryzonie, składa jaja nawet w sierpniu lub wrześniu, ale w latach ubogich w pokarm może nie dojść do lęgów.

Płomykówki nie budują gniazd, a jaja leżą w najciemniejszym kącie kryjówki, na suchych, pokruszonych wypluwkach. Wysiadywanie (głównie przez samicę) trwa 30-34 dni i rozpoczyna się od momentu złożenia pierwszego jaja. W związku z tym różnica w wieku pomiędzy najmłodszym pisklęciem, a najstarszym może osiągać nawet  kilkanaście dni. Młode opuszczają gniazdo w ciągu 7-8 tygodni. Przez kilka następnych tygodni pozostają jeszcze pod opieką rodziców. Podczas dnia oboje rodzice siedzą przy gnieździe. Płomykówki zwyczajne nie żyją zbyt długo – większość z nich ginie w pierwszym roku życia. Te, które przeżyją krytyczny okres dożywają zwykle kilku lat.

W Polsce płomykówka zwyczajna jest objęta pełną ochroną gatunkową. Ocenia się, że płomykówka zwyczajna jest gatunkiem bardzo pożytecznym, gdyż jej podstawowym pokarmem są drobne gryzonie, powodujące straty w rolnictwie. Płomykówki zwyczajne często polują wewnątrz budynków – głównie w stodołach, zwłaszcza w okresie zimowym, gdzie ich podstawowym składnikiem pokarmu są wtedy myszy domowe i szczury. Jedna płomykówka zwyczajna zjada dziennie przynajmniej jednego gryzonia, a cała rodzina płomykówek zwyczajnych jest w stanie zjeść od 2000-5000 gryzoni w ciągu roku.
Płomykówka zwyczajna. By Kristina Servant [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Zmniejszanie się populacji płomykówek zwyczajnych wynika przede wszystkim z niszczenia miejsc lęgowych (remonty poddaszy, zatykanie otworów wlotowych). Wielu właścicieli budynków, w których gniazduje płomykówka, nie wie o jej obecności. Bowiem jest to gatunek o wybitnie nocnej aktywności, co wiąże się z niską jej wykrywalnością.

Poza tym płomykówki zwyczajne w mieście narażone są na drapieżnictwo ze strony kotów i kun. Ponadto wpływ na liczebność gatunku mają także: intensyfikacja rolnictwa (zmniejszanie się powierzchni łąk i pastwisk), urbanizacja i rozwój szlaków komunikacyjnych (porażenia prądem na liniach energetycznych, kolizje z samochodami i pociągami), a także zatrucia środkami ochrony roślin.
Jeżeli chcemy pomóc ratować populację płomykówek zwyczajnych, to możemy umieszczać w stosownych miejscach (np. na strychach, w stodołach, itp.) gotowe drewniane budki lęgowe.
Ekologia.pl (Jerzy Wysokiński)
Ocena (5.0) Oceń: