Sowy (Strigiformes)

Sowy (Strigiformes) to rząd występujących na całym świecie. Są to ptaki drapieżne polujące nocą, choć niektóre gatunki prowadzą dzienny tryb życia.

Sowy posiadają wiele wspólnych cech z ptakami drapieżnymi, ale nie są z nimi spokrewnione. Ptaki te mają doskonały słuch, a wokół oczu i dzioba mają tzw. szlarę, czyli promieniście ułożone pióra. Szlara skupia fale dźwiękowe, które są kierowane później do niesymetrycznie ułożonych uszu. Poprzez dźwięki sowy potrafią zlokalizować swoją ofiarę. Oprócz tego mają doskonale rozwinięty wzrok.

Sowy żyją w różnorodnych środowiskach, ale najczęściej można ją spotkać w lasach. Wiele gatunków objętych jest ochroną.
Indeks nazw polskich - rząd Sowy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy