Definicja pojęcia:

amonifikacja

Amonifikacja – jest to powstawanie amoniaku (NH3) i jonów amonowych (NH4+) w procesie rozkładu przez drobnoustroje związków organicznych zawierających azot. Związki te to przede wszystkim białka, mocznik, kwasy moczowe oraz kwasy nukleinowe pochodzące ze szczątków roślinnych i zwierzęcych oraz z odchodów zwierząt. Całość procesu rozkładu związków organicznych zawierających azot do formy amonowej nosi nazwę mineralizacji.

Na proces mineralizacji składa się proteoliza oraz amonifikacja.

Proteoliza polega na rozkładzie białek (hydrolizie białek) do peptydów a następnie aminokwasów. Proces ten zachodzi z udziałem enzymów proteolitycznych.

Amonifikacja może zachodzić zarówno w warunkach tlenowych jak i bez udziały tlenu (beztlenowo). Odbywa się w środowisku o odczynie alkalicznym i kwaśnym oraz w różnych temperaturach i wilgotnościach. Jest to spowodowane dużym zróżnicowaniem mikroorganizmów przeprowadzających ten proces. Mimo możliwości przeprowadzenia procesu, środowisko w jakim się odbywa proces wpływa na jego intensywność. W środowisku kwaśnym amonifikacja przebiega szybciej i produkowane jest więcej jonów amonowych. Wpływ na intensywność mają również warunki atmosferyczne, właściwości gleby, wilgotność oraz pora roku. Amonifikacja jest jednym z etapów cyklu azotowego czyli obiegu azotu w przyrodzie.


Butla ze sprzężonym amoniakiem. By Gas_cylinder_ammonia.jpg: Masurderivative work: Michał Sobkowski [Public domain], via Wikimedia CommonsLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy