Goliat płochliwy (Conraua goliath)

Nazywany/a też: żaba goliat

Goliat płochliwy zwany również żabą goliat należy do rodziny Conrauidae. Posiada krępe ciało. Ubarwienie ciała jest różnorodne, od oliwkowo brązowe przez brązowe do czarnego. Spód ciała jest jaśniejszy, żółtawo pomarańczowy. Głowa jest trójkątna. Średnica oczu wynosi 2,5 cm. Tylne nogi są dłuższe od przednich. Samce są większe od samic.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Goliat płochliwy zamieszkuje wyłącznie Gwineę Równikową i południowo-zachodni Kamerun u zachodnich wybrzeży centralnej Afryki. Istnieją niepotwierdzone informacje o występowaniu tego gatunku w Gabonie.
Czy wiesz, że...Goliat płochliwy jest największym płazem bezogonowym na świecie. Potrafi wykonać skoki do 3 metrów.

Środowisko i tryb życia

Goliat płochliwy zamieszkuje afrykańskie lasy tropikalne. Przebywa w pobliżu szybko płynących, bogatych w tlen i ciepłych rzek i strumieni. Preferuje głównie lasy naturalne, choć spotykana jest w siedliskach przekształconych przez człowieka, ale unika obszarów zdegradowanych. Prowadzi nocny tryb życia. Łatwo się płoszy. Na liście IUCN ma status zagrożenia wysokiego ryzyka wymarcia (kategoria EN). Do głównych zagrożeń goliata płochliwego zaliczyć można utratę siedlisk (wylesianie) oraz nadmierne wyłapywaniem dla mięsa i innych części ciała wykorzystywanych w celach leczniczych, a także na handel (kolekcjonerstwo, hodowla amatorska i ogrody zoologiczne).

Rozmnażanie

Goliat płochliwy przystępuje do rozrodu między lipcem a sierpniem. Samica składa do kilkuset jaj na roślinność wodną na dnie rzeki. Ich rozwój trwa około trzech miesięcy. Goliat płochliwy osiąga dojrzałość płciową między dziesiątym a dwunastym miesiącem życia. W naturze żyje do 15 lat, w niewoli dłużej, do ponad 20 lat.

Pokarm

Goliat płochliwy jest mięsożerny. W jego diecie można znaleźć bezkręgowce (owady, mięczaki, skorupiaki) oraz zwierzęta kręgowe (ryby, inne płazy, gady, ptaki i ssaki). Kijanki żywią się pokarmem roślinnym.

Bibliografia

  1. “https://animals.sandiegozoo.org”; data dostępu: 2019-02-28
  2. “https://amphibiaweb.org”; data dostępu: 2019-02-28
  3. Amiet J. L.; “Conraua goliath”; The IUCN Red List of Threatened Species; 2004-00-00
  4. “https://www.globalwildlife.org”; data dostępu: 2019-02-28
Goliat płochliwy Ryan Somma [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Goliat płochliwy

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzina:Conrauidae
Rodzaj:Conraua
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy