Nosorożec czarny (Diceros bicornis)

Nazywany/a też: nosorożec spiczastonosy, nosorożec wąskopyski, nosorożec zwyczajny

By Yathin S Krishnappa (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Nosorożec czarny ma ciało krępe, pokryte grubą, prawie bezwłosą skórą. Barwa skóry ciemna, przeważnie szara, rzadziej żółtobrązowa bądź ciemnobrązowa. Na pysku znajdują się dwa rogi. Pierwszy z nich jest dłuższy, mierzy od 42 do 128 cm. Drugi mierzy od 20 do 50 cm. U niektórych osobników występuje trzeci róg. Pysk węższy niż u nosorożca białego. Oczy są stosunkowo małe. Uszy zaokrąglone. Górna warga trójkątna z wyrostkiem. Nogi masywne, trójpalczaste, zakończone kopytem. Samce są nieznacznie większe od samic, mają nieco krótsze i grubsze rogi. Gatunkiem podobnym, choć większym jest nosorożec biały. Główną cechą odróżniającą oba gatunki jest kształt wargi. Nosorożec biały posiada kwadratową, tępo zakończoną wargę, natomiast nosorożec czarny trójkątną.
  1. Występowanie
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Nosorożec czarny pierwotnie zamieszkiwał niemal całą Afrykę na południe od Sahary, z wyjątkiem Kotliny Konga i niektórych innych lasów deszczowych. Jednak zasięg występowania tego gatunku drastycznie się pomniejszył. Obecnie jego populacjeizolowane i nieciągły zasięg występowania nosorożca obejmuje południową Afrykę, od Kenii na północy, po RPA na południu.
Czy wiesz, że...Pomimo swojej nazwy nosorożec czarny jest tak naprawdę szary.

Tryb życia

Nosorożec czarny zamieszkuje głównie obszary o dużej dostępności odpowiedniego pokarmu. Występuje zarówno na obszarach półpustynnych, jak i na sawannach i w lasach tropikalnych (na skraju lasu). Największą liczebność tych ssaków notuje się na żyznych sawannach i w obszarach górskich. Ze względu na dobry stan populacji w niektórych siedliskach niektóre nosorożce przesiedla się w inne potencjalnie dobre siedliska by zasilić lokalne populacje nowymi osobnikami. Samce prowadzą samotny tryb życia, samice wraz z potomstwem tworzą małe grupy. Porusza się z prędkością do 50 km/h. Jest zwierzęciem o aktywności zarówno dziennej jak i nocnej, ze szczytami przypadającymi na poranek i wieczór. Bierze kąpiele błotne, chroniące jego skórę przed przegrzaniem i pasożytami. Funkcją rogów jest obrona, a także zdobywanie pożywienia.

Odżywianie

Nosorożec czarny jest roślinożercą. Żywi się pędami, gałązkami, korą, liśćmi krzewów i drzew oraz owocami.

Rozmnażanie i rozwój

Nosorożec czarny  to gatunek poligyniczny. Rozród może odbywać się przez cały rok. Do rozrodu przystępuje co 2-4 lata. Ciąża trwa 15 miesięcy. Samica rodzi jedno młode. Waga młodego nosorożcowate po urodzeniu wynosi 20-40 kg. Młode karmione jest mlekiem matki do 18 miesiąca, a po 3-4 lat usamodzielnia się. Samice osiągają dojrzałość płciową między piątym a siódmym rokiem życia. Samce później, między siódmym a ósmym rokiem życia. W niewoli żyje maksymalnie do 50 lat, na wolności znacznie krócej do 35 lat. Jest gatunkiem krytycznie zagrożonym (kategoria CR na liście IUCN). Jego podgatunki: nosorożec namibski (Diceros bicornis bicornis), podgatunek Diceros bicornis brucii oraz nosorożec długonogi (Diceros bicornis longipes) uznane są za wymarłe na wolności (kategoria EX na liście IUCN). Z kolei nosorożec rodezyjski (Diceros bicornis minor) oraz nosorożec kenijski (Diceros bicornis michaeli) są krytycznie zagrożone (kategoria CR). Głównym zagrożeniem dla nosorożca jest człowiek, zabijający go dla rzekomo cudotwórczych właściwości jego drogocennego rogu. Ponadto do wymarcia jego populacji przyczynia się także degradacja siedlisk.
Nosorożec czarny By Yathin S Krishnappa (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Nosorożec czarnyNosorożec czarny
Nosorożec czarny

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ssaki
Rodzaj:Diceros
Indeks nazw polskich - gromada Ssaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź