Definicja pojęcia:

symbioza

Symbiozanaturalny układ zachodzący pomiędzy minimum dwoma organizmami odmiennych gatunków, który nie pozostaje szkodliwy dla żadnego z nich. Najczęściej symbioza przynosi korzyści obu symbiontom (organizmom żyjącym ze sobą w symbiozie) lub przynajmniej jednemu z nich, a drugiemu w żaden sposób nie szkodzi. Autorem pojęcia symbioza (z greki: sym – współ, bios – życie) jest Heinrich Anton de Bary, niemiecki botanik i mikolog, twórca briologii.

Wyróżnia się kilka rodzajów symbiozy:

- komensalizm: zwany inaczej współbiesiadnictwem – zachodzi, gdy osobniki jednego lub kilku gatunków współżyją z innym gatunkiem nie wyrządzając mu żadnych szkód i przynosząc korzyści wyłącznie sobie. Przykładem komensalizmu jest układ, w którym owady oraz pajęczaki żyjące w gniazdach mrówek, odżywiają się resztkami pokarmu pozostawionymi przez mrówki;


Ścisła symbioza zachodzi między zwierzętami roślinożernymi, a bytującymi w ich jelitach bakteriami - bez nich roślinożercy nie byliby w stanie trawić błonnika. unsplash-logoMarcus ByrneLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy