Definicja pojęcia:

zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska - antropogeniczne, niekorzystne przeobrażenie elementów → środowiska naturalnego. Wywoływane jest wprowadzeniem przez człowieka do środowiska zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub gazowych o takim składzie i w takich ilościach, że wywołują one pogorszenie stanu środowiska. Niekiedy pojęcie zanieczyszczenie środowiska jest odnoszone do przekroczenia dopuszczalnego poziomu → wskaźników zanieczyszczenia środowiska. [AM, SW]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.1
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy