Definicja pojęcia:

strefy zbiorników wodnych

Strefy zbiorników wodnych - umowne strefy wyróżniane w obrębie oceanów, mórz i jezior, które cechują się specyficznymi warunkami środowiskowymi i typową dla nich fauną i florą. Przybrzeżna część nosi nazwę litoralu; w morzach wyznaczają ją linie przypływu i odpływu, a w jeziorach sięga ona od brzegu do granicy występowania roślin naczyniowych. Poniżej linii odpływu w morzach i poniżej granicy występowania roślin naczyniowych w jeziorach położona jest strefa sublitoralu. Dalej za nią znajduje się strefa otwartej wody, zwana pelagialem. W pelagialu wyróżnia się dwie warstwy, określone ilością docierającego światła. W morzach dociera ona na głębokość 100 m, a w jeziorach - 8 m. W górnej warstwie pelagialu, zwanej strefą eufotyczną, ilość docierającego światła jest dostateczna dla fotosyntezy. W dolnej warstwie, zwanej dla jezior - strefą afotyczną, a dla mórz - strefą batialną, brak jest

s-08
s-09
światła. Najgłębszą warstwą mórz i oceanów jest abysal. Strefa litoralu mórz i jezior jest szczególnie bogata w gatunki roślin i zwierząt. Sprzyjające warunki termiczne i troficzne powodują intensywny rozwój roślin (głównie glonów), stanowiących bogate źródło pokarmowe dla wielu gatunków zwierząt. Organizmy zamieszkujące strefę pelagialu nazywają się pelagicznymi, a w ich skład wchodzą plankton i nekton.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy