Cyjon rudy (Cuon alpinus)

Nazywany/a też: cyjon

By en:User:Kalyanvarma (?) (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wilddog_brt.jpg) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Cyjon rudy należy do rodziny psowate (Canidae). Uszy są długi, szerokie i zaokrąglane. Barwa sierści zmienna, od jasno-brązowo szarej do czerwonawej. Gardło i spód ciała białawe. W lecie barwa sierści jest intensywna, natomiast zimie sierść staje się jaśniejsza. Ogon jest puszysty, z ciemniejszym zakończeniem. Samce są większe od samic.
  1. Występowanie
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Zasięg występowania cyjona rudego rozciąga się od Ałtaju i Himalajów, przez Indie i Półwysep Indochiński, po Archipelag Malajski. Dawniej zamieszkiwał znacznie większy obszar obejmujący całą centralną i południową Azję. Wyginął już na około 75 % dawnego zasięgu i pozostałe rozproszone populacje tego gatunku zmniejszają swoją liczebność. Na liście IUCN ma status zagrożenia wysokiego ryzyka wymarcia (kategoria EN). Wpisany jest do konwencji CITES (załącznik II).
Czy wiesz, że...Cyjon rudy jest hiperdrapieżnikiem - jednym z zaledwie trzech gatunków psowatych, których uzębienie wyspecjalizowane jest jedynie do drapieżnictwa.

Tryb życia

Cyjon rudy zamieszkuje bardzo różnorodne siedliska. Występuje w lasach tropikalnych, lasach mieszanych, borealnych, górskich, na śródleśnych polanach, skrajach lasów i dolinach rzecznych. W górach jego zasięg sięga 5300 m n.p.m. Nie jest spotykany na rozległych równinach i pustyniach. Prowadzi dzienny tryb życia. Jest zwierzęciem bardzo towarzyskim. Żyje w grupie liczącej od 5 do 20 osobników, z zaznaczoną hierarchią społeczną (choć nie tak silną jak u wilków). Największa znana grupa liczy do 40 osobników. Gatunek terytorialny.

Odżywianie

Cyjon rudy żywi się w głównej mierzę kręgowcami (ssakami, gadami i płazami). Dietę uzupełnia zwierzętami bezkręgowymi (owadami) oraz pokarmem roślinnym (owocami). Poluje w grupach.

Rozmnażanie i rozwój

Okres godowy cyjona rudego trwa się od października do stycznia. Do rozrodu może przystąpić więcej niż jedna samica. Ciąża trwa 60-62 dni. Samica rodzi od 2 do 6 młodych. W odchowie potomstwa pomagają inny członkowie stada. Cyjon rudy osiąga dojrzałość płciową w pierwszym roku życia. Żyje 10-13 lat.
Cyjon rudy By en:User:Kalyanvarma (?) (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wilddog_brt.jpg) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Cyjon rudyCyjon rudy
Cyjon rudyMłody cyjon rudy

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ssaki
Rodzina:Psowate
Rodzaj:Cyjon
Gatunek:Cyjon rudy
Indeks nazw polskich - gromada Ssaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź