Salamandra olbrzymia chińska (Andrias davidianus)

By J. Patrick Fischer [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons
Salamandra olbrzymia chińska posiada dużą, spłaszczoną głowę. Pysk jest tępo ścięty. Oczy są małe. Ciało jest krępe i wydłużone. Barwa ciała ciemnobrązowa, zielonkawa lub czarna. Na ciele występują ciemne, nieregularne plamki. Kończyny są krótkie i spłaszczone. Ogon jest bocznie spłaszczony, dłuższy niż połowa długości ciała. Wymiana gazowa zachodzi przez skórę.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Salamandra olbrzymia chińska dawniej była licznym i szeroko rozpowszechnionym płazem w południowo-zachodniej Azji. Obecnie, po znacznym spadku liczebności w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, jej znane populacje są niewielkie, bardzo rozproszone i - w związku z działalnością człowieka - izolowane. Zamieszkuje dopływy Rzeki Żółtej, Jangcy i Rzeki Perłowej. Spotykana jest na wysokościach od 100 do 1500 m n.p.m.
Czy wiesz, że...Salamandra olbrzymia chińska jest największym, współcześnie żyjącym płazem na świecie.

Środowisko i tryb życia

Salamandra olbrzymia chińska zamieszkuje zimne, szybko płynące górskie rzeki i strumienie oraz niewielkie jeziora z dobrze natlenioną wodą. Przebywa głównie w kryjówka przy dnie pod kamieniami i w szczelinach skalnych. Spotykana jest głównie w wodach na terenach porośniętych lasem. Prowadzi nocny tryb życia. Jest gatunkiem krytycznie zagrożonym (kategoria CR na liście IUCN). Wpisana jest do konwencji CITES (załącznik I). Zagraża jej utrata oraz zanieczyszczenie siedlisk. Ponadto spadek jej liczebności związany jest z nadmiernym polowaniem na nią – dla jej mięsa i części ciała wykorzystywanych jako przysmak oraz w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Rozmnażanie

Salamandra olbrzymia chińska do rozrodu przystępuje między lipcem a wrześniem. Samica składa sznury 400-500 jaj do podwodnej jamy. Początkowo średnica jaja wynosi 5-8 mm, po absorpcji wody jajo powiększa się dwukrotnie. Samiec strzeże oraz opiekuje się jajami, aż do momentu wyklucia się z nich larw. Rozwój jaj trwa około 50-60 dni. Wykluta larwa mierzy 30 mm. Po upływie miesiąca larwy przyjmują pokarm. Dojrzałość osiąga między 5 a 6 rokiem życia, przy długości ciała 40-50 cm. Żyje do 60 lat.

Pokarm

Salamandra olbrzymia chińska żywi się bezkręgowcami (owadami, mięczakami, skorupiakami) oraz kręgowcami (rybami, innymi płazami, w tym osobnikami z tego samego rodzaju, gadami oraz małymi ssakami).
Salamandra olbrzymia chińska By J. Patrick Fischer [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Salamandra olbrzymia chińska

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzaj:Andrias
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź