Żaba leśna (Lithobates sylvaticus)

Żaba leśna, fot. shutterstock
Żaba leśna to niewielki płaz bezogonowy z rodziny żabowatych, występujący w Ameryce Północnej. Wyglądem i trybem życia przypomina występującą w Polsce żabę trawną. To jedyny gatunek płaza, który w Nowym Świecie sięga aż za koło podbiegunowe. Zwierzę jest znane ze swojej niezwykłej odporności na mrózzimujące żaby leśne są w stanie przetrwać zamarznięte w temperaturze do -16°C. Ze względu na swój olbrzymi zasięg występowania, gatunek jako taki nie jest zagrożony (IUCN kategoria LC). Lokalnie populacje mogą jednak wymierać wskutek niszczenia siedlisk (okresowe zbiorniki) czy masowej śmiertelności pod kołami aut podczas wędrówki do zbiorników rozrodczych.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Żaba leśna występuje w Ameryce Północnej: na Alasce, w Kanadzie i w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Północna granica zasięgu pokrywa się z północną granicą lasu (dalej na północ drzewa ustępują tundrze).
Czy wiesz, że...Zimujące żaby leśne są w stanie znieść temperatury poniżej progu zamarzania. W trakcie zimowania podnoszą stężenie glukozy i mocznika w swoich tkankach, co chroni je przed zamarzaniem. Dotyczy to przede wszystkim takich organów jak serce, wątroba czy nerki. Natomiast w jamie ciała, poza narządami wewnętrznymi, tworzą się wtedy kryształy lodu (Dueck, 2018). Badania naukowe wskazują, że hałas uliczny dobiegający z dróg powoduje zaburzenia w rozwoju kijanek tego gatunku. Populacje żyjące w sąsiedztwie człowieka stopniowo jednak ewoluują, i ich wrażliwość na hałas zmniejsza się (Tennessen et al., 2018)

Środowisko i tryb życia

Zgodnie ze swoją nazwą (łac. sylvaticus – leśny), żaba leśna jest silnie związany z lasami, szczególnie z biomem borealnych lasów szpilkowych. Zimę żaby leśne spędzają zagrzebane w ściółce, często w grupach po kilka-kilkanaście osobników. Chroni to je przed nagłymi zmianami temperatury, a warstwa śniegu powyżej zapewnia dodatkową izolację. Wczesną wiosną, często jeszcze przed całkowitym stopieniem śniegu, żaby wędrują do niewielkich, okresowych zbiorników wodnych (najczęściej kałuż, ale mogą rozmnażać się też w większych zbiornikach), gdzie odbywają gody i gdzie przebiega rozwój kijanek. Pozostałą część roku spędzają na lądzie, wędrując po ściółce leśnej w poszukiwaniu pokarmu.

Rozmnażanie

Do rozrodu żaba leśna wybiera najczęściej zbiorniki, które w lecie wysychają – dzięki temu nie ma w nich ryb, które mogą polować na kijanki. Wczesną wiosną samce zbierają się na chóry i wydają kwaczące dźwięki, przywabiając samice. Samiec chwyta samicę pod pachami (tzw. ampleksus), i zapładnia jaja w momencie składania ich przez samicę do wody. Podobnie jak u polskich żab trawnych i moczarowych, jaja są składane przez liczne samice obok siebie i razem tworzą galaretowatą masę skrzeku. Rozwój kijanek trwa ok. miesiąca, przeobrażone żabki rozpraszają się wokół zbiornika rozrodczego.

Pokarm

Żaba leśna odżywia się wszelkiego rodzaju drobnymi bezkręgowcamiowadami, pierścienicami, pajęczakami itp.

Bibliografia

  1. Sandmeier FS, van der Meijden A, Chang AT; “AmphibiaWeb 2019 Rana sylvatica: Wood Frog”; University of California, Berkeley, CA, USA; 2019-10-10
  2. Dueck, C. E. ; “Cryogenic Hibernation: A Review of Overwintering Mechanisms in the North American Wood Frog (Rana sylvatica).”; data dostępu: 2018-01-01
  3. IUCN SSC Amphibian Specialist Group; “Lithobates sylvaticus. The IUCN Red List of Threatened Species”; data dostępu: 2015-01-01
  4. Tennessen, J. B., Parks, S. E., Swierk, L., Reinert, L. K., Holden, W. M., Rollins-Smith, L. A., … Langkilde, T. ; “Frogs adapt to physiologically costly anthropogenic noise”; data dostępu: 2018-01-01
Żaba leśna, fot. shutterstock Żaba leśna, fot. shutterstock

Galeria zdjęć

Żaba leśna, fot. shutterstockSkrzek żaby leśnej, fot. shutterstock
Żaba leśna, fot. shutterstockŻaba leśna, fot. shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzina:Żabowate
Rodzaj:Lithobates
Gatunek:Żaba leśna
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź