Ochrona środowiska - aspekty, cele i sposoby ochrony środowiska. Degradacja środowiska

Ochrona środowiska w praktyce sprowadza się do przeciwdziałania skutkom zanieczyszczeń, jak i do przywracania właściwego stanu zniszczonym elementom środowiska naturalnego. To także gospodarowanie zasobami środowiska w sposób zrównoważony.fot. shutterstockfot. shutterstock

Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w XIX wieku doprowadziła do  budowy przemysłu w formie jaką znamy obecnie, w następstwie czego dokonał się ogromny postęp cywilizacyjny. Ubocznym skutkiem tego procesu było i w znacznym stopniu jest nadal postępujące przekształcanie środowiska naturalnego.
Niestety wkrótce okazało się, że cena jaką płacimy za postęp jest dość słona: postępujące zanieczyszczenie środowiska nie tylko oddziałuje na nasze bezpośrednie otoczenie ale i na nas samych. Na szczęście panująca ostatnio moda na ekologię, przyczyniła się także do wzrostu świadomości ekologicznej, a co za tym idzie do dużej dbałości o stan środowiska naturalnego. W Polsce wraz ze zmianą ustroju można obserwować inwestowanie coraz większych sum w ochronę środowiska, przeznaczonych zarówno na nowe, przyjazne technologię jak i na likwidację szkód i przywracanie środowiska do właściwego stanu. Z pewnością przyczynił się do tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) współfinansujący wiele takich inwestycji, jak i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i idąca za tym możliwość korzystania z różnych funduszy unijnych. W efekcie wraz z oddawaniem do użytku różnych inwestycji proekologicznych wydatnie poprawia się stan środowiska naturalnego, chociaż wciąż jest on daleki od oczekiwań.

Nauka o ochronie środowiska (sozologia) zajmuje się nie tylko problemami ochrony środowiska w wymiarze teoretycznym, ale także praktycznym, dostarczając chociażby nowych rozwiązań technologicznych. Oczywiście działania związane z ochroną środowiska podejmowane są w zgodzie z aktami prawnymi regulującymi tę dziedzinę życia.

W wymiarze praktycznym ochrona środowiska sprowadza się do:

Ekologia.pl poleca

fot. shutterstock
Idea ochrony środowiska swoimi korzeniami sięga drugiej połowy XIX wieku. Idee reprezentowane przez pierwszych obrońców środowiska szybko znalazły poparcie w kilku nurtach filozoficznych. W Stanach Zjednoczonych jednym z ojców tego ruchu był John Muir – jeden z najbardziej wpływowych przyrodników amerykańskich XIX wieku, założyciel Sierra Club.

Milowym krokiem w rozwoju idei ochrony środowiska, było wydanie w 1949 roku książki Aldo Leopolda „Zapiski z piaszczystej krainy”  głoszącej potrzebę poszanowania środowiska naturalnego. Od lat 60-tych XX wieku można już mówić o powstaniu ideologii łączącej ludzi z różnych ruchów społecznych, zainteresowanych ochroną środowiska i przyrody.

Kluczowa okazała się publikacja  książki „Milcząca wiosna” autorstwa amerykańskiej biolog – Rachel Carson. Książka mówiąca m in. o wpływie środków ochrony roślin na środowisko oraz zdrowie człowieka wywoła prawdziwą burzę. W jej efekcie powstały pierwsze agendy rządowe zajmujące się ochroną środowiska, a sam ruch stał się masowy. Powstały też międzynarodowe organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i przyrody: chociażby Greenpeace, czy Przyjaciele Ziemi.

Współcześnie jednym z propagatorów idei zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska był Arne Naess (twórca idei Głębokiej Ekologii), czy też Garrett James Hardin  (twórca koncepcji Tragedii wspólnego pastwiska).
Obecnie dbałość o stan środowiska i poszanowanie przyrody skupione w szerszym nurcie ekologii jest połączeniem ruchu społecznego, mody i całego stylu życia (swoistej subkultury). O środowisko dbają już nie tylko naukowcy, czy ekolodzy zrzeszeni w organizacjach o różnym zasięgu. Popularyzacja tych idei sprawia, że wielu ludzi nie zrzeszonych w żadnych ruchach podejmuje jednak działania proekologiczne, jak chociażby wymiana żarówek na energooszczędne, czy też oszczędzanie wody.
Ekologia.pl
Ocena (3.7) Oceń: