Definicja pojęcia:

nasiona

Nasiona - są powstałą z zalążka formą spoczynkową rośliny przystosowaną do rozsiewania się. Zawiera ono zarodek otoczony łupiną nasienną i zwykle jeszcze szczególną tkankę odżywczą (bielmo, liścienie).

Zarodek jest najistotniejszą częścią nasienia. Jest to zaczątek wszystkich głównych organów rośliny: korzenia, łodygi i liści. Ponieważ zarodek rozrasta się w nasieniu kosztem materiałów zawartych w bielmie, często zdarza się, że bielmo w miarę rozwoju zarodka zanika zupełnie i wówczas rolę tkanki spichrzowej biorą na siebie głównie liścienie. W tym wypadku liścienie zużywają całkowicie lub prawie całkowicie treść tkanki bielmowej, osiągając stosunkowo znaczne rozmiary.

Nasiona, w których bielmo jeszcze w fazie embrionalnego rozwoju rośliny zostaje prawie całkowicie zużyte na rozrost liścieni, nazywamy bezbielmowymi. Natomiast nasiona, których liścienie pozostają stosunkowo drobne, a tkanka bielmowa tylko częściowo zostaje zużyta na wzrost tkanek zarodka, noszą nazwę bielmowych.

Nasiona bezbielmowe mają: buk, dąb, olsza, brzoza, leszczyna, grab, wierzba, topola, wiąz, klon, jarząb, jabłoń, grusza i wiele innych. Wszystkie drzewa iglaste i tylko niektóre liściaste mają nasiona bielmowe.

Łupina nasienna, chroniąca nasienie przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzeniami mechanicznymi, wysychaniem), powstaje przeważnie z osłonek zalążka, a niekiedy też z resztek tkanki ośrodka i endospermu. Zwykle ścianki komórek łupiny ulegają zgrubieniu, zdrewnieniu lub skorkowaceniu, a niekiedy komórki te deformują się i zatracają określoną strukturę komórkową.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy