Definicja pojęcia:

ATP

ATP (adenozynotrifosforan) - nukleotyd posiadający dwie grupy fosforanowe łączące z resztą cząsteczki za pomocą niestabilnych wiązań. Cząsteczka ATP zbudowana jest z połączenia adeniny, rybozy i trzech grup fosforanowych. Ma uniwersalne znaczenie biochemiczne. Jest głównym przenośnikiem energii w komórce. Na przykład w czasie fotosyntezy ATP powstaje kosztem energii świetlnej (fotofosforyzacja), a podczas oddychania tlenowego ATP zostaje wytworzony w wyniku fosfolizacji substratowej i wskutek utlenienia cząsteczek substancji pokarmowych (fosforylacja oksydacyjna).


Równanie oddychania tlenowego podczas rozkładu glukozy ma postać:


C6H12O6 + 6O2 + 6H2O rightarrow 6CO2 + 12H2O + ATP (energia). W wyniku rozpadu ATP na ADP zostaje wyzwolona energia 35-40 kJ·mol-1.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.2
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy