Definicja pojęcia:

ATP

ATP (adenozynotrifosforan) – główny nośnik energii w komórkach. Jest to organiczny związek chemicznynukleotyd zbudowany z trzech części. Jedną z nich jest adenina (organiczna zasada zawierająca azot), drugą ryboza (pięciowęglowy cukier) a ostatnią stanowią trzy reszty kwasu fosforowego (atomy fosforanu związane z atomami tlenu). Reszty fosforanowe mogą się odłączać i przyłączać. Adenozynotrifosforan posiada liczne grupy hydrofilowe w związku z czym dobrze rozpuszcza się w wodzie. W kwasach i w zasadach szybko hydrolizuje, stabilność zachowuje w pH od 6,8 do 7,4. Masa molowa cząsteczki wynosi 507,18 g/mol a wzór sumaryczny przedstawia się następująco: C10H16N5O13P3

Może być też przedstawiana w formie innego wzoru: C10H8N4O2NH2(OH)2(PO3H)3H

ATP jest ważnym składnikiem wszystkich komórek ponieważ pełni funkcję pierwotnego przenośnika energii. Stanowi magazyn energii w procesach fotosyntezy i oddychania komórkowego. Adenozynotrifosforan został wykryty przez Karla Lohmana w 1929 roku, natomiast w roku 1948 pierwszy raz został zsyntetyzowany przez Alexandra Todda i jego zespół. Wykorzystali oni do tego reakcję fosforylacji adenozyny za pomocą chlorofosforanudibenzylowego.


Schemat syntezy ATP. Źródło: Wikipedia.plLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy