Definicja pojęcia:

plankton

Plankton (z greckiego Planktós - błąkający się) - skupisko niewielkich wodnych organizmów unoszących się swobodnie w toni wodnej. Plankton przemieszcza się w toni wodnej unoszony ruchem wody (prądy morskie, falowanie).

Rodzaje planktonu

Organizmy planktoniczne najczęściej dzieli się na trzy grupy:
  • zooplankton - w jego skład wchodzą drobne organizmy zwierzęce, żyjące w dużych skupiskach, zarówno w środowiskach słono- jak i słodkowodnych. Należą do niego różnorodne gatunki bezkręgowców. Wśród nich znajdują się m.in. widłonogi, wrotki i wioślarki. Na populację zooplanktonu silny wpływ wywierają właściwości fizykochemiczne środowiska (zawartość tlenu w wodzie, liczebność drapieżników, podaż pokarmu, temperatura). Zooplankton jest jednym z podstawowych szczebli piramidy troficznej ekosystemów wodnych. Kluczowy składnik diety tej grupy organizmów stanowi bakterioplankton i fitoplankton. Jednocześnie zooplanktonem żywią się ryby planktonożerne oraz larwy wielu gatunków ryb drapieżnych i bentosożernych.
  • fitoplankton - to grupa mikroskopijnych organizmów posiadających zdolność przeprowadzania procesów fotosyntezy (autotroficznych). Jest to tzw. plankton roślinny. W jego skład wchodzą glony (zielenice, eugleniny, bruzdnice, okrzemki, kryptomonady i sinice). Fitoplankton, w odróżnieniu od zooplanktonu, nie jest wyposażony w żadne narządy ruchu, co sprawia, że porusza się jedynie dzięki pływom wody. Pełni on dużą rolę w procesie i pobierania dwutlenku węgla z atmosfery. Organizmy z tej grupy są wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia środowiska. Nadmierny rozrost fitoplanktonu przyczynia się do eutrofizacji zbiornika. Stanowi on, podobnie jak zooplankton, pożywienie dla mięczaków, ryb i ssaków.
  • bakterioplankton - inaczej plankton bakteryjny, w którego skład wchodzi wiele gatunków mikroorganizmów. Niektóre z drobnoustrojów są autotrofami. Mikroby te posiadają zdolność ruchu, jednak one również przemieszczają się głównie dzięki ruchom wody. Bakterioplankton także odgrywa ważną rolę w piramidzie troficznej jako producenci pierwotni i destruenty.


Przekrój mikroskopowy zooplanktonu. flickr.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy