Definicja pojęcia:

antropopresja

Antropopresja - różnorodny wpływ działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska. Postęp naukowo-techniczny prowadzi do przekształcenia środowiska przyrodniczego. Niektóre gatunki roślin i zwierząt potrafią się przystosować do nowych warunków, inne giną, a ich miejsce zajmują nowe gatunki. Przykładem może być melioracja łąki, która pociąga za sobą zmianę składu gatunkowego biocenozy łąki. Zbyt intensywna, rabunkowa i nieracjonalna gospodarka człowieka może prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu układów ekologicznych i nieodwracalnych zmian w ekosystemie, a w konsekwencji do katastrofy ekologicznej.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy