Definicja pojęcia:

trucizna

Trucizna – jest to substancja, która po przedostaniu się do organizmu lub też wytworzona przez organizm przyczynia się do zaburzeń układu, a nawet do śmierci całego organizmu. Każdy związek występujący w środowisku niezależnie od stanu skupienia (ciekły, stały, gazowy) wywołujący negatywny wpływ na dany organizm jest uważany za substancję toksyczną.

Toksyczność substancji

W trakcie oceny toksyczności danej substancji powinno się przyjrzeć nie tylko dawce (ilości) podanej do organizmu lub też wchłoniętej przez układ, ale też sposobowi podania (droga oddechowa, iniekcja, podanie doustne czy też bezpośrednio na skórę) jak i częstotliwości podawania (jednorazowo czy wielokrotnie). Ważny również jest czas, po którym występują negatywne skutki (zmiany, efekty) oraz obszar i stopień uszkodzeń organizmu. Bardzo toksycznym związkiem możemy nazwać substancję, która wywołuje negatywne skutki w bardzo krótkim czasie lub gdy objawy występują od razu po narażeniu na ekspozycję danego organizmu oraz wystarczająca jest niewielka ilość toksyny, aby je wywołać. Natomiast w przypadku kontaktu z substancją mało toksyczną wymagana jest znacznie większa dawka, aby wystąpiły efekty niepożądane.

Toksykologia

Nauka zajmująca się badaniem negatywnych wpływów trucizny zarówno na człowieka jak i na inne organizmy zwana jest toksykologią (z greckiego toksikon – trucizna, logos – wiedza, nauka). Toksykologia bada właściwości, budowę chemiczną, mechanizmy działania toksycznego, ale również trudni się identyfikacją i wykrywaniem trucizny w organizmie oraz w materiale biologicznym.


Symbol oznaczający ryzyko skażenia materiałem biologicznym. Flickr.com

 

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy