Definicja pojęcia:

system korzeniowy

System korzeniowy - układ korzeni w przestrzeni glebowej danej rośliny. Wyróżnia się systemy korzeniowe: palowe (tworzy go jeden korzeń główny oraz odchodzące od niego korzenie boczne; występuje u roślin nagozalążkowych i dwuliściennych), wiązkowe (tworzą go wiązki korzeni o porównywalnej grubości, wyrastające od podstawy pędu; występują u roślin jednoliściennych).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź