Definicja pojęcia:

trawy

Trawy, wiechlinowate (Poaceae, Gramineae) – rodzina roślin jednoliściennych z rzędu wiechlinowców (Poales) obejmująca ok. 12 tys. gatunków występujących powszechnie na całej kuli ziemskiej.

Występowanie

Trawy występują na wszystkich kontynentach, łącznie z Antarktydą, gdzie występuje jeden gatunek – śmiałek antarktyczny (Deschampsia antarctica). Rośliny te występują w różnorodnych środowiskach – od lasów deszczowych po pustynie.

Trawy stanowią dominującą grupę roślin w wielu formacjach roślinnych, takich jak:
  • sawanny – złożone z traw sucholubnych z niewielkim udziałem drzew i krzewów; występujące w Afryce, Azji, Ameryce Południowej (campos) i Australii;
  • stepy – złożone z traw, kseromorficznych roślin zielnych i niewielkiej ilości krzewów, występujące w Europie i Azji, a także w Ameryce Płn. (preria) oraz w Ameryce Płd. (pampa);
  • łąki – złożone z licznych gatunków traw i bylin; występują na terenach zajętych uprzednio przez formacje leśne w całej strefie lasów liściastych zrzucających liście na zimę; utrzymywane dzięki ingerencji człowieka (koszenie, wypas zwierząt);
  • murawy kserotermiczne – złożone głównie z traw i dwuliściennych roślin kwiatowych; występujące w płd. i płd.-wsch. Europie oraz na suchych i nasłonecznionych zboczach w zach. i śr. Europie;
  • hale – łąki wysokogórskie złożone z licznych gatunków traw, krzewinek oraz bylin; występujące w Alpach i górach Europy Środkowej;
  • paramo – wysokogórskie zbiorowiska trawiasto-krzewiaste złożone z traw kępkowych i krzewów, występujące w płn. Andach;
  • puna – wysokogórskie zbiorowiska złożone z kępkowych traw suchoroślowych, roślin poduszkowych i krzewinek, występujące na znacznym obszarze Andów.Łan pszenicy zwyczajnej. Źródło: Pixabay.com
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy