Definicja pojęcia:

obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu - tereny o różnych typach ekosystemów. Atrakcyjne krajobrazowo i przeznaczone głównie do zagospodarowania turystycznego. Zakres ochrony zakazuje lokalizacji na nich zakładów przemysłowych i innych obiektów uciążliwych dla środowiska i pogarszających stan krajobrazu.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy