Definicja pojęcia:

saprobionty

Saprobionty – są to organizmy cudzożywne, czyli heterotroficzne. Wśród heterotrofów wyróżniamy holozoiki, czyli organizmy zjadające w części lub w całości inne organizmy, pasożyty i półpasożyty, czyli organizmy wykorzystujące substancje odżywcze swojego żywiciela, oraz saprobionty, czyli organizmy żywiące się martwą materią organiczną.

Saprobionty dzielą się na saprotrofy (kiedyś saprofity) i saprofagi a etymologia ich nazw wywodzi się z greckiego słowa sápios oznaczającego zgniły. Do pierwszej grupy należą niektóre bakterie i grzyby, które pobierają związki organiczne z martwej materii organicznej, którą same rozkładają. Drugą grupę stanowią glebożercy, kałożercy i mułożercy, czyli organizmy odżywiające się związkami organicznymi zawartymi w martwej materii organicznej. Ze względu na to, że saprotrofy rozkładają złożone związki organiczne do prostszych, a saprofagi odżywiają się szczątkami, zaliczamy je również do destruentów czyli reducentów. Ta grupa organizmów stanowi ważne ogniwo w łańcuchach pokarmowych, a co za tym idzie, w obiegu materii w przyrodzie. Dzięki reducentom związki nieorganiczne powracają do środowiska i mogą być znowu wykorzystane. Uwalniają one do środowiska między innymi wodę, dwutlenek węgla oraz tlenki azotu. Substancje te mogą być natomiast pobierane przez producentów, czyli organizmy samożywne, które wytwarzają z nich związki organiczne.


Roślina myko-heteroftroficzna. Źródło Flickr.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.2
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy