Definicja pojęcia:

katastrofa ekologiczna

Katastrofa ekologiczna - załamanie równowagi dynamicznej ekosystemu środowiska przyrodniczego w stopniu uniemożliwiającym odtworzenie go w wyniku działania naturalnych mechanizmów. Może być wywołana przez czynniki naturalne, np. pożary, osuwiska, wybuchy wulkanów. Czynnikami sprawczymi mogą być również działania cywilizacyjne człowieka, np. osuszenie, nawodnienie terenu, imisje przemysłowe, niszczenie biotopów itp. Każdy z tych czynników powoduje wielorakie skutki, np. pyły przemysłowe zanieczyszczają atmosferę, pochłaniają promieniowanie słoneczne, zatykają aparaty szparkowe roślin oraz drogi oddechowe zwierząt i ludzi, zanieczyszczają wodę, zmieniają strukturę i odczyn gleby.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy