Rodzaje grzybów ze względu na przydatność do spożycia

Okres zbioru grzybów

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
styczeń/luty/marzec/kwiecień/maj/czerwiec/lipiec/sierpień/wrzesień/październik/listopad/grudzień/

Grzyby: niejadalne

Grzyby niejadalnegrzyby nienadające się do spożycia przez człowieka ze względu na nieprzyjemny smak i zapach, duży stopień twardości miąższu, zbyt małe owocniki czy wyjątkową ciężkostrawność. Grzyby niejadalne nie posiadają potencjału kulinarnego i są spożywczo nieprzydatne, choć nie zawierają substancji toksycznych i trucizn, które kwalifikowałyby je jednoznacznie do jakiejkolwiek grupy grzybów trujących.

Trudno jest wskazać listę wiarygodną i jednoznaczną listę grzybów niejadalnych, gdyż nawet w atlasach grzybów często występują w tej mierze pewne nieścisłości. Zdarza się, że grzyb uznany przez jednego autora wykazu za niejadalny, u innego będzie widniał jako jadalny lub trujący. Bywa również, że grzyby faktycznie jadalne są uznawane przez niektórych za trujące lub co najmniej niejadalne. Kwestii nie systematyzują również akty prawne. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa stworzyła (na podstawie pracy Erica Boi) wykaz grzybów uznanych za jadalne w różnych krajach świata, nie ulega jednak wątpliwości, że zawiera on grzyby uznawane w Polsce za niejadalne. Faktem jest, że praca ta bierze pod uwagę różne dane i jest w rezultacie kompilacją wielu często sprzecznych ze sobą zestawień. Tematu nie wyczerpuje również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy. Dokument ten wskazuje bowiem jedynie na określoną grupę grzybów, mianowicie dopuszczonych do obrotu na polskim rynku i traktuje o półproduktach oraz rodzajach przetworów z grzybów. Poza tym rozporządzenie, o którym mowa budzi pewne zastrzeżenia znawców grzybów. Została w nim uwzględniona np. lejkówka zielonawa, która ma tak specyficzny zapach, że nie występuje w obiegu towarowym.


Na nieprzydatność do spożycia często wskazują nazwy poszczególnych gatunków.
Do grzybów niejadalnych zaliczymy między innymi takie grzyby, jak:

Niemniej do grzybów niejadalnych zaliczają się także gatunki takie jak pieprznik pomarańczowy (bardzo podobny do jak najbardziej jadalnej i smacznej kurki czyli innego pieprznika), mleczaj rudy (przypominający przecież rydza), lisówkę pomarańczową (podobnie jak wymieniona gąska ostra jest też zaliczana do grupy trujących grzybów gastrotoksycznych).Indeks nazw
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź